chiretta ماشین گوگل ماشین حساب گوگل ماشین حساب مخفی گوگل

chiretta: ماشین گوگل ماشین حساب گوگل ماشین حساب مخفی گوگل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی دلواپس طرح پرسش به هرقيمتي!

بازی دلواپسان در ایستگاه های متفاوت ابعاد تازه ای به خود می گیرد که مصداق عینی آن را می توان در تظاهرات خیابانی، هجمه و فشار به دولت و مقابله با دولت در مجلس تح

دلواپس طرح پرسش به هرقيمتي!

دلواپس طرح پرسش به هرقيمتي!

عبارات مهم : از اینکه در

بازی دلواپسان در ایستگاه های متفاوت ابعاد تازه ای به خود می گیرد که مصداق عینی آن را می توان در تظاهرات خیابانی، هجمه و فشار به دولت و مقابله با دولت در مجلس تحت عنوان پرسش از مدیر جمهور یا فراخواندن مکرر وزرا به بهانه های واهی دید. اخیرا اقدام تازه آنها در سومین پرسش از مدیر جمهور نیز با بعد گرفتن 50 امضا از سوی نمایندگان به حد نصاب نرسیده و بازهم دلواپسان به دیوار خورده اند.

دلواپس طرح پرسش به هرقيمتي!

حسینعلی امیری معاون پارلمانی مدیر جمهور در این ارتباط می گوید: «اینکه ظرف کمتر از سه هفته، سه پرسش از آقای مدیر جمهور با وجود اینکه نمایندگان مدیر جمهور و دولت توضیح داده اند، وجود دارد، خودش جای تأمل است.» به خوبی مشخص است که دلواپسان به دنبال طرح ایجاد بحران های پی درپی جهت دولت هستند که هر عقل سلیم و دلسوز کشوری این امر را تقبیح و خلاف منافع ملی می داند.

اصرار جهت ثبت سوال

چندی پیش بود که تلاش چندین و چندباره دلواپسان بهارستان نشین جهت کشیدن مدیر جمهور به مجلس و طرج پرسش از مدیر جمهور با شکست مواجه شد. حرکتی که پیش از این نیز به وسیله دلواپسان به بهانه های متفاوت صورت گرفته بود، ولی گویا آنها با گذشت بیش از 2 سال از مجلس دهم هنوز فکر می کنند که در مجلس نهم و در کنار همفکران خود بسر می برند. قضیه از این قرار بود که امضاهایی جهت طرح پرسش از مدیر جمهور جمع شده است بود؛ ولی در دقیقه نهایی 50 تن از نمایندگان امضای خود را بعد گرفتند و به نحوی دلواپسان منزل ملت را در عمل انجام شده است قرار دادند. گرچه دلواپسان بعد از آن نیز از تحرک باز نایستادند و نسبت به روند معمول اعتراض و مجددا اتهاماتی را به دولتی ها وارد کردند، از این جهت که بعضی استانداران به نمایندگان فشار آورده اند تا امضای خود را بعد بگیرند.

بازی دلواپسان در ایستگاه های متفاوت ابعاد تازه ای به خود می گیرد که مصداق عینی آن را می توان در تظاهرات خیابانی، هجمه و فشار به دولت و مقابله با دولت در مجلس تح

اظهاراتی که در همان ابتدا از جانب دولت تکذیب شد. در این راستا بود که حجت الاسلام ذوالنوری نماینده دلواپس قم، با اشاره به یکی از نمایندگان گفته بود: نماینده ای می گوید که دو تن از استانداران به منزل ام آمدند و آنقدر اصرار کردند که کلافه شدم و در نهایت وادارم کردند که امضای خود را بعد بگیرم. حال پرسش اینجاست که به راستی دلواپسان به فکر منافع ملی هستند که به هر نحو ممکن می خواهند مدیر جمهور را به مجلس بیاورند؛ آنطور که از شواهد و قرائن پیداست تحرکات دلواپسان بیش از اینکه در جهت دلسوزی جهت کشور باشد زیاد بوی تسویه حساب سیاسی و تقابل با دولت می دهد.

3 پرسش در یک هفته؟

معاون پارلمانی دولت راجع به اینکه بعضی از جریان های سیاسی به هر روش و طریقی شده است است می خواهند مدیر جمهور را جهت پاسخگویی به سوالات ارزش به صحن علنی مجلس بکشانند تا پرسش از مدیر جمهور در مجلس را ثبت کنند، اظهار کرد: پرسش اول از آقای مدیر جمهور مطرح شد، که نمایندگان ایشان توضیحات مورد نیاز را دادند و تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس هم قانع شدند که با این امر پرسش به حد نصاب نرسید. حسینعلی امیری گفت: در خصوص پرسش دوم هم باید بگویم با توضیحاتی که نمایندگان مدیر جمهور دادند، پرسش کنندگان محترم قانع شدند و این پرسش هم جهت رسیدن به صحن از حد نصاب افتاد. وی درخصوص پرسش سوم افزود: پرسش سوم دارای اشکال حقوقی و شکلی بود که هم من و هم زن جنیدی آن را مطرح کردیم. مع الوصف با توضیحاتی که راجع به این پرسش ارائه شد، نمایندگان قانع شدند و به حد نصاب نرسید.

دلواپس طرح پرسش به هرقيمتي!

امیری با بیان اینکه پرسش پرسیدن حق نمایندگان است و از آنجا که دولت هم قانون مدار هست، پاسخگویی را به عنوان یک اصل مسلم می شناسد، عنوان کرد: اینکه مرتب و پشت سر هم اراده بر این باشد که این پرسش ها تکرار شود، به نوعی کند کردن اصول قانون اساسی هست. امیدواریم ان شاء ا… با تعامل مثبتی که بین دولت و مجلس وجود دارد، در شرایط فعلی به یک درک یکسان برسیم که وقت دولت و مجلس صرف حل و فصل امور مهم و جاری شود. وی در این خصوص که گفته می شود جریان های خاصی پشت سر این سوالات قرار دارد، بیان کرد: اینکه ظرف کمتر از سه هفته، سه پرسش از آقای مدیر جمهور با وجود اینکه نمایندگان مدیر جمهور و دولت توضیح داده اند، وجود دارد، خودش جای تامل است ما امیدواریم این پرسشها به نوعی حل و فصل شود که وقت دولت و مجلس صرف امور کشور شود.

معاون پارلمانی مدیر جمهور در ارتباط با صحت و سقم اینکه گفته می شود نمایندگانی که امضای خود را بعد گرفته اند با فشار استاندارها دست به این کار زده اند، تصریح کرد: خیر صحت ندارد، در هر صورت نمایندگان پرسش مطرح کردند، مسئولان دولت هم برایشان توضیح داده، پرسشها را تشریح و تبیین کرده، آمار و ارقام را در اختیارشان قرار دادند بر این اساس تعداد قابل توجهی قانع شدند، کما این که بعضی دیگر هم قانع نشدند و بر پرسش خودشان هستند.

بازی دلواپسان در ایستگاه های متفاوت ابعاد تازه ای به خود می گیرد که مصداق عینی آن را می توان در تظاهرات خیابانی، هجمه و فشار به دولت و مقابله با دولت در مجلس تح

آرمان/ حمید شجاعی

واژه های کلیدی: از اینکه در | نمایندگان مجلس | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog